Due diligence spółki z branży medycznej

Klient Kancelarii zamierza nabyć 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz chirurgii jednego dnia.

Kancelaria Silesia Partners przeprowadziła badanie due diligence oraz opracowała raport z badania typu red flag, którego cechą charakterystyczną jest zwięzłe opisanie i kwantyfikacja ryzyk o charakterze gospodarczym i biznesowym, które mogą wpłynąć na cenę nabycia.  

Specyfiką raportu były zagadnienia medyczne, w których Kancelaria się specjalizuje dzięki doświadczeniu w obsłudze podmiotów medycznych, a które są podstawą funkcjonowania spółek prowadzących zakłady opieki zdrowotnej. Uwagi wymagają w tym zakresie zawsze umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena spełnienia wymagań w nich przewidzianych. 

Ze strony Kancelarii Silesia Partners obsługę prawną zapewniali r.pr. Marta Federowicz – Partner Zarządzający, r.pr. Magdalena Krężel – Senior Associate, r.pr. Dorota Mercik-Swatek – Senior Associate oraz apl. radc. Agata Kaczmarczyk.