Kancelaria doradzała w kolejnej transakcji z udziałem BSPiR „Energoprojekt- Katowice” SA

Kancelaria Silesia Partners doradzała „ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA, z siedzibą w Katowicach, wiodącej na rynku i należącej do największych w kraju firmie projektowo – inżynierskiej, przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w TD Energo, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

TD Energo zatrudnia projektantów z dużym doświadczeniem zawodowym zdobytym w trakcie wieloletniej pracy w ENERGOPROJEKT KRAKÓW SA, a transakcja jest elementem strategii ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA, polegającej na rozszerzaniu usług świadczonych przez Grupę EPK o usługi inżynierskie, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych i OZE, przesyłem i dystrybucją, hydrotechniką i ochroną środowiska.

To kolejna na przestrzeni ostatnich miesięcy transakcja, dotycząca sektora energetycznego z udziałem Kancelarii, która doradzała EPK przy przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej.

Ze strony Kancelarii pracami zespołu prawników kierowali mec. Marta Federowicz, Partner Zarządzający, oraz mec. Bogna Pakuła, Partner Zarządzający.