Kancelaria Radców Prawnych Skurska, Pakuła została przyjęta w poczet członków RIG w Katowicach

Z dumą informujemy, że Kancelaria Radców Prawnych Skurska, Pakuła została przyjęta w poczet członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana w dniu 13 lutego 1990 roku i jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą ponad pięćset podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Realizując swoje zadania statutowe wspiera zrzeszone w niej firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na Jednolitym Rynku Europejskim. Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej jest gwarancją rzetelności i profesjonalizmu oraz świadczy o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich.