Kancelaria Silesia Partners doradzała w negocjacjach oraz opracowała projekt porozumienia między projektantami a inwestorem o współpracy przy realizacji inwestycji.

W prowadzonym przez Klienta Kancelarii przedsięwzięciu budowlanym udział biorą dwie pracownie architektoniczne, które wspólnie opracowują koncepcję inwestycji, a następnie projekty budowlane poszczególnych obiektów. Niezależnie od zawartych między inwestorem a projektantami umów o prace projektowe niezbędne okazało się uregulowanie w osobnym dokumencie relacji między projektantami na wypadek zaistnienia sporu między nimi co do wizji inwestycji i sposobu jej realizacji.

Zespół Kancelarii opracował i wynegocjował treść porozumienia określającego mechanizmy współpracy między dwiema pracowniami architektonicznymi, zaangażowanymi w realizację inwestycji. Porozumienie reguluje takie aspekty realizacji inwestycji przez pracownie architektoniczne, jak w szczególności przesłanki i skutki rozwiązania współpracy z pracownią oraz prawa autorskie do projektów.

Ze strony Kancelarii doradzała radca prawny Marta Federowicz, Partner Zarządzający oraz radca prawny Magdalena Krężel, Senior Associate.