Kancelaria Skurska Pakuła doradzała BSPiR Energoprojekt Katowice S.A. przy nabyciu pakietu większościowego akcji Energoprojekt Warszawa S.A.

Kancelaria Skurska Pakuła doradzała BSPiR „Energoprojekt- Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach, wiodącej na rynku i należącej do największych w kraju firmie projektowo – inżynierskiej, przy nabyciu pakietu większościowego akcji Energoprojekt-Warszawa S.A. z siedziba w Warszawie.

Jak wskazano w komunikacie prasowym „Energoprojekt- Katowice” S.A., transakcja ta jest elementem strategii „Energoprojekt- Katowice” S.A., zakładającej zrównoważony rozwój kompetencji inżynierskich i oferowanie swoim Klientom kompleksowych usług inżynierskich w ramach Grupy EPK i stanowi kolejny krok we wzmacnianiu przez „Energoprojekt- Katowice” S.A. swojej pozycji lidera w sektorze rozwiązań projektowych dla energetyki. Więcej informacji o transakcji https://www.youtube.com/watch?v=NOlu8REGkeM

To kolejna na przestrzeni ostatnich miesięcy transakcja dotycząca sektora energetycznego z udziałem Kancelarii Skurska Pakuła. Kancelaria kompleksowo doradzała „Energoprojekt- Katowice” S.A. przy wszystkich aspektach transakcji, w tym przy przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej oraz negocjacjach ze stroną sprzedającą.

Ze strony Kancelarii pracami zespołu prawników kierowali mec. Marta Skurska, Partner oraz mec. Bogna Pakuła, Partner.