Kancelaria SP doradzała BSPiR ENERGOPROJEKT-KATOWICE przy zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich dla kontraktu dotyczącego budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra

Kancelaria SP doradzała Biurowi Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A. w negocjacjach prowadzonych z Polimex Mostostal S.A. mających na celu zawarcie umowy głównej na wykonanie dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich dla kontraktu „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”.

Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra uznawana jest za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Umowa między BSPiR „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” a Polimex Mostostal została zawarta w dniu 2 czerwca 2020 r., jej przedmiotem jest m. in. wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji generalnego projektanta i nadzorów autorskich, a jej wartość opiewa na kwotę ponad 40 mln zł.

Ze strony Kancelarii SP w negocjacjach udział wzięli r. pr. Marta Skurska, Partner Kancelarii oraz r. pr Dorota Mercik-Swatek, Asscociate.