Kancelaria SP doradzała zagranicznym inwestorom w transakcji przeprowadzenia zmian osobowych w spółkach i zabezpieczenia ich interesów

Kancelaria SP z powodzeniem zamknęła transakcję sprzedaży części udziałów i praw udziałów odpowiednio w spółce kapitałowej i osobowej. Transakcja była dokonywana pomiędzy zagranicznymi przedsiębiorcami: austriacką i niemiecką spółką prawa handlowego. Dokumentacja transakcyjna obejmowała, obok odpowiednich umów mających na celu zmiany osobowe w polskich spółkach, również zmiany postanowień umów polskich spółek w celu zabezpieczenia interesów zagranicznych inwestorów poprzez wprowadzenie klauzul opcyjnych, a także wymagała od naszych prawników umiejętności interpretacji dokumentów rejestrowych spółek zagranicznych.

Ze strony Kancelarii w transakcji doradzały Mec. Marta Skurska, Partner Kancelarii, oraz mec. Dorota Mercik-Swatek, Associate.

Kancelaria SP specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów zagranicznych, które lokują swój kapitał w Polsce.