Natychmiastowe uzyskanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na rzecz klienta Kancelarii Skurska Pakuła

8 dni potrzebował Zespół Procesowy Kancelarii Skurska Pakuła, aby uzyskać postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przed wniesieniem powództwa na kwotę ponad 2,5 mln złotych przeciwko dużej spółce akcyjnej z rynku medycznego. Sąd Okręgowy w Katowicach podzielił argumenty wniesione przez Kancelarię i udzielił zabezpieczenia roszczenia w całości poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych oraz wierzytelności przysługujących obowiązanej od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uzyskanie zabezpieczenia w tak krótkim czasie wymagało nie tylko merytorycznej wiedzy i wykorzystania dostępnych proceduralnie rozwiązań, ale także skuteczności i sprawności całego Zespołu Procesowego.

Po uzyskaniu i wykonaniu zabezpieczenia, gdy zagrożenie związane z sytuacją majątkową przeciwnika klienta Kancelarii zostało zażegnane, pozostaje skupienie się na merytorycznym sporze z przeciwnikiem Klienta na skutek złożonego przez Kancelarię pozwu.

W imieniu Kancelarii postępowanie prowadzą kierująca Zespołem Procesowym Kancelarii radca prawny Magdalena Włodarczyk we współpracy z Partnerem radcą prawnym Bogną Pakuła.