Compliance

Doradzamy w zakresie opracowywania i wdrażania systemów zarzadzania zgodnością.

Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w zakresie:

  • analizy stanu i jakości regulacji prawnych w danym podmiocie prawnym;
  • opracowywania i wdrażania dokumentów z zakresu compliance, w tym w szczególności kodeksów etycznych i biznesowych, polityk zgłaszania nieprawidłowości, polityk przeciwdziałania konfliktom interesów, polityk prezentowych czy polityk badania kontrahentów;
  • szkoleń z zakresu wdrażania compliance w organizacji;
  • opiniowania i weryfikacji funkcjonujących w spółkach dokumentów z zakresu compliance.