Prawo autorskie i własności przemysłowej

Doradzamy w zakresie szeroko rozumianej ochrony praw własności intelektualnej.

Posiadamy szczególne doświadczenie w zakresie regulowania kwestii praw autorskich (zarówno majątkowych, jak i osobistych) w umowach o pracach projektowe.

Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w zakresie:

  • opracowywania umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, a także porozumień dotyczących praw autorskich osobistych;
  • rozwiązywania zagadnień związanych z ochroną praw własności przemysłowej;
  • rejestracji znaków towarowych.