Prawo pracy

Doradzamy kompleksowo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Doradzamy pracodawcom oraz agencjom zatrudnienia.

Oferujemy w szczególności doradztwo w zakresie:

  • ustalania zasad zatrudniania pracowników i współpracowników, w tym w szczególności przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji;
  • przygotowania i obsługi procesów zwolnień indywidulanych i grupowych;
  • wsparcia w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach sporów zbiorowych;
  • opracowywania regulaminów, programów pracowniczych oraz polityk antymobbingowych;
  • analizy rozliczania czasu pracy.