Prawo spółek i prawo korporacyjne

Doradzamy w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno w odniesieniu do spółek osobowych, jak i kapitałowych.

Doradzamy na każdym etapie związanym z istnieniem spółki: od wyboru formy organizacyjnej, przez jej bieżącą działalność, aż do ewentualnego zakończenia jej działalności.

Opracowujemy umowy spółek oraz statuty, regulaminy działania zarządów oraz rad nadzorczych, projekty uchwał organów spółek, a także porozumienia między wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek oraz umowy między spółką a członkami jej organów.

Zajmujemy się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych, polegającą w szczególności na obsłudze posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników.

Doradzamy w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu prawa spółek, w tym opracowujemy opinie prawne w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.