Rynek medyczny

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Nasze doradztwo obejmuje:

  • bieżącą obsługę prawną szpitali, uzdrowisk, poradni i innych podmiotów leczniczych;
  • opracowywanie umów o pracę oraz umów zlecenia z personelem medycznym, w tym z lekarzami i pielęgniarkami;
  • opracowywanie umów o przeprowadzenie badań naukowo-klinicznych;
  • opracowywanie opinii prawnych w zakresie wprowadzania na rynek wyrobów medycznych i produktów leczniczych;
  • rejestrację wyrobów medycznych i produktów leczniczych;
  • wsparcie w bieżącej działalności medycznej oraz naukowo-rozwojowej;
  • wsparcie w zakresie zakładania i przekształcania podmiotów medycznych obejmujących zmianę formy prawnej prowadzenia działalności oraz cesję kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • wsparcie w zakresie negocjacji i realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • doradztwo prawne w zakresie sporów sądowych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz sporów o błędy medyczne.