Spory sądowe

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych to jeden z głównych przedmiotów działalności naszej Kancelarii.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach o zapłatę (w sprawach cywilnych i gospodarcze), w postępowaniach zabezpieczających oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Prowadzimy procesy dotyczące sporów z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowalnego, prawa spadkowego oraz procesy dotyczące sporów korporacyjnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz sporów o błędy medyczne.