Transakcje, fuzje i przejęcia (M&A)

Doradzamy w procesach przekształceniowych spółek, a także ich sprzedaży i nabywania, oraz w transakcjach mających na celu zmiany właścicielskie.

Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w zakresie:

  • transakcji łączenia, podziału oraz przekształceń spółek;
  • transakcji sprzedaży udziałów i akcji;
  • transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • transakcji zbycia składników majątkowych;
  • opracowywania porozumień akcjonariuszy lub wspólników;
  • obsługi procesów squeeze out oraz wykupu akcjonariuszy.

Doradzamy kompleksowo na każdym etapie procesu oraz przy wszystkich aspektach transakcji: począwszy od czynności przygotowawczych, przez badanie prawne due diligence i sporządzenie raportu prawnego z badania, opracowanie dokumentacji prawnej transakcji, udział w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej oraz przygotowanie procesu podpisania, aż do zamknięcia transakcji.

Oferujemy wsparcie zarówno sprzedającym, jak i kupującym.

Nasze usługi kierujemy do inwestorów prywatnych, przedsiębiorców, oraz do grup kapitałowych.