Kancelaria Silesia Partners doradzała w negocjacjach ugodowych dotyczących wielomilionowych kontraktów.

W efekcie podjętych działań i negocjacji Klient Kancelarii, spółka z branży projektowej, zawarła korzystne porozumienie. 

Negocjacje były prowadzone z kontrahentem, będącym zamawiającym, i – jako takim – mającym silniejszą pozycję kontraktową. 

Dzięki naszym intensywnym i wielomiesięcznym staraniom sprawa nie trafiła do rozstrzygnięcia w postepowaniu sądowym, lecz zakończyła się ugodą. Klient Kancelarii uniknął dzięki temu ryzyka skorzystania przez kontrahenta z gwarancji bankowej, udzielonej przez Klienta Kancelarii na poczet zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 

Ze strony Kancelarii Silesia Partners doradzała radca prawny Magdalena Włodarczyk, Senior Associate, specjalista z zakresu spraw sądowych