Kancelaria SP doradza przy transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w grupie spółek z branży przemysłu metalurgicznego

Kancelaria SP doradza przy transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w grupie spółek z branży przemysłu metalurgicznego. Kancelaria doradza kupującemu kompleksowo przy wszystkich aspektach transakcji, w tym w jej pierwszym etapie, jakim jest sporządzenie raportu prawnego z badania due diligence nabywanego podmiotu. Prowadzone przez 6-osobowy zespół prawników Kancelarii badanie due diligence zakończone zostało w lutym br. i objęło kompleksowe badanie wszystkich aspektów działalności badanej spółki w okresie 19 lat jej działalności. W rezultacie trwającego 1,5 miesiąca badania prawnego due diligence kupujący otrzymał raport, w którym opisane zostały konkluzje z przeprowadzonego badania oraz wymienione zostały ryzyka i zagrożenia, mające fundamentalne znaczenie dla transakcji lub odpowiedzialności kupującego (tzw. Raport red flag).

Proces badania due diligence pod nadzorem i przy udziale Partnerów Kancelarii, r.pr. Bogny Pakuły i r.pr Marty Skurskiej, przeprowadził Zespół Kancelarii obejmujący r.pr. Magdalenę Włodarczyk, r.pr. Dorotę Mercik – Swatek, Martę Żerdzińską oraz Aleksandrę Pajewską.