Silesia Partners doradza przy budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego

Kancelaria Silesia Partners doradza spółce, należącej do jednej z największych w kraju grup kapitałowych, działających w branży medycznej, w procesie inwestycyjnym prowadzonym w Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim, w ramach którego wybudowane zostanie lądowisko dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zmodernizowany zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jesteśmy autorem umowy o prace projektowe lądowiska, która uwzględnia specyfikę budowy tego typu obiektów oraz aspekty niezbędne dla zabezpieczenia interesów Inwestora. 

Postanowienia dotyczące realizacji umowy, w tym odbiorów prac, oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szeroko rozbudowane, przy jednoczesnym uwzględnieniu krótkiego terminu realizacji inwestycji. Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków publicznych umowa opracowana została w formule zasady konkurencyjności.

Ze strony Kancelarii Silesia Partners doradza radca prawny Marta Federowicz, Partner Zarządzający, oraz radca prawny Magdalena Włodarczyk, Senior Associate.