Silesia Partners doradza przy inwestycji modernizacji i rozbudowy kompleksu uzdrowiskowego w Ustroniu

Kancelaria Silesia Partners opracowała pakiet projektów umów o prace projektowe na potrzeby realizacji przez Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. z siedzibą w Ustroniu inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie całego dotychczasowego kompleksu leczniczo-sanatoryjnego w Ustroniu, jednego z największych tego typu w Europie. Inwestycja obejmuje remonty dotychczasowych obiektów, ich rozbudowę oraz budowę nowych, uwzględnia kwestie istotne dla systemu opieki zdrowotnej, i – jako taka – jest wieloaspektowa pod względem prawnym. 

Obok postanowień zabezpieczających interes inwestora, opracowane przez nas projekty umów zawierają postanowienia, które sprzyjają efektywności realizacji procesu projektowania, w tym sprawny system dokonywania odbiorów dokumentacji, procedurę obiegu dokumentów i informacji, a także uproszczony sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

Ze strony Kancelarii Silesia Partners doradza radca prawny Marta Federowicz, Partner Zarządzający, radca prawny Magdalena Włodarczyk, Senior Associate, oraz radca prawny Dorota Mercik-Swatek, Senior Associate