Zespół Kancelarii Silesia Partners doradza w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy w branży medycznej

Dla naszego Klienta, spółki z branży medycznej, opracowaliśmy zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w podmiotach leczniczych. Uproszczone zasady wykonywania przez obywateli Ukrainy zawodu lekarza i pielęgniarki wynikają ze specjalnej ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej Specustawą. Zostało w niej zdefiniowane pojęcie legalnego pobytu oraz określone zostały warunki zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek. 

Specustawa określa w szczególności, kto i na jakiej podstawie prawnej uprawniony jest do wydania zgody na wykonywanie przez obywatela Ukrainy zawodu lekarza lub pielęgniarki, zasady świadczenia przez nich pracy, czas, w ciągu którego obywatele Ukrainy uprawnieni są wykonywać pracę na stanowisku lekarza lub pielęgniarki oraz czy zawód może być przez nich wykonywany samodzielnie czy pod nadzorem innego lekarza. 

Ze strony Kancelarii Silesia Partners tematem zajmuje się radca prawny Dorota Mercik-Swatek, Senior Associate, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa autorskiego.