Nieruchomości i prawo budowlane

Doradzamy kompleksowo w zakresie procesów inwestycyjnych.

Nasze usługi obejmują w szczególności doradztwo w zakresie:

  • opracowywania harmonogramu prawnego realizacji inwestycji;
  • opracowywania umów nabycia nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (w tym umów przedwstępnych, umów warunkowych);
  • opracowywania umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o prace projektowe i nadzór autorski, umów o roboty budowlane, umów o zarzadzanie projektem, umów o generalną realizację inwestycji, umów z podwykonawcami;
  • obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
  • opracowywania umów najmu, umów dzierżawy oraz regulaminów dotyczących korzystania z nieruchomości;
  • negocjacji warunków biznesowych dotyczących inwestycji reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości.